Selectează o Pagină

Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.stefanspressedflowers.com

 

 1. Definiții
 • STEFANS PRESSED FLOWERS – Societatea STEFANS PRESSED FLOWERS S.R.L., organizată în baza legii române, cu sediul în com. Dragomirești-Vale, str. Sânzienelor nr. 9, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului București sub nr. J23/1110/2020, cod de identificare fiscală 42364244;
 • SITE – Site-ul Internet aparținând STEFANS PRESSED FLOWERS, care se află la adresa stefanspressedflowers.com;
 • UTILIZATOR – persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului SITE, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare;
 • UTILIZARE ABUZIVĂ: utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii STEFANS PRESSED FLOWERS.

 

 1. General
  • Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a SITE-ului de către UTILIZATOR, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între STEFANS PRESSED FLOWERS și acesta.
  • Informațiile publicate pe SITE sunt informații de interes general despre STEFANS PRESSED FLOWERS, lucrările realizate și produsele comercializate de aceasta, ale partenerilor săi cât și alte informații considerate de STEFANS PRESSED FLOWERS ca fiind de interes pentru UTILIZATORI.
  • Informațiile sunt puse la dispoziția UTILIZATORILOR de regulă, în mod gratuit. STEFANS PRESSED FLOWERS își rezervă dreptul de a implementa anumite servicii pe SITE ce vor fi oferite contra cost UTILIZATORILOR.
  • STEFANS PRESSED FLOWERS este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra SITE-ului, precum și asupra tuturor lucrărilor realizate de STEFANS PRESSED FLOWERS și publicate pe SITE și este apărată de Legea pentru protecția drepturilor de autor (Legea nr. 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.
  • UTILIZATORUL are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale STEFANS PRESSED FLOWERS, prevăzute de legislația în vigoare. Folosirea fără acordul STEFANS PRESSED FLOWERS a oricăror elemente publicate pe SITE se pedepsește conform legislației în vigoare.
  • STEFANS PRESSED FLOWERS își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe SITE.
  • Relația dintre părți este guvernată de următoarele acte normative:
 • OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor;
 • OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii;
 • Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor;
 • Legea 365/2002 privind comerțul electronic.

 

 1. Utilizarea site-ului

3.1. UTILIZATORUL se obligă să acceseze și să utilizeze SITE-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o UTILIZARE ABUZIVĂ.

3.2. UTILIZATORUL este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea SITE-ului. Acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice altă natură produse SITE-ului, Stefans Pressed Flowers sau oricărui terț cu care Stefans Pressed Flowers are incheiate contracte, în conformitate cu legislația romană în vigoare.

3.3. Accesarea, vizitarea și vizualizarea SITE-ului implică aderarea UTILIZATORULUI la prezentele termeni si condiții.

3.4. În cazul în care UTILIZATORUL nu este de acord, nu acceptă sau își revocă acceptul dat pentru TERMENII ȘI CONDIȚII:

3.4.1. UTILIZATORUL renunță la accesul la SITE, alte servicii oferite de STEFANS PRESSED FLOWERS prin intermediul SITE-ului, primirea newslettere-lor/alertelor sau comunicărilor de orice natură (electronic, telefonic, etc) din partea STEFANS PRESSED FLOWERS.

3.4.2. STEFANS PRESSED FLOWERS va șterge toate datele care fac referire la UTILIZATOR din baza sa de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

3.4.3. UTILIZATORUL poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

 

 1. Feedback

4.1. In cazul în care există întrebări sau sugestii în legatură cu STEFANS PRESSED FLOWERS, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon afișat pe SITE, de Luni până Vineri, program 09:00-16:00, sau prin email la contact@stefanspressedflowers.com.

4.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații referitoare la site-ul www.stefanspressedflowers.com, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea societății STEFANS PRESSED FLOWERS S.R.L.